Medycyna pracy dla pracowników ochrony

W poradni MediPrawko we Wrocławiu wykonujemy kompleksowe badania lekarskie i psychotechniczne dla pracowników ochrony. Nasza oferta skierowana jest do osób, które dopiero starają się o licencję, jak i tych z wieloletnim stażem pracy.

Badania dla pracowników ochrony w MediPrawko

Wykonujemy kompleksowe badania psychotechniczne dla pracowników ochrony. Wykwalifikowany personel, nowoczesny sprzęt oraz współpraca z profesjonalnymi poradniami psychologicznymi pozwalają nam na szybkie i rzetelne przeprowadzenie badań. Posiadamy wszelkie pozwolenia związane z możliwością wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych, określonych przepisami prawa.

MediPrawko we Wrocławiu przyjmuje codziennie. W celu umówienia wizyty na badania dla pracowników ochrony wystarczy zadzwonić lub wysłać e-mail.

Musisz wykonać badania lekarskie dla pracowników ochrony? Skontaktuj się z MediPrawko – zapewnimy Ci dogodny termin, sprawne badanie oraz miłą atmosferę.

Jakie badania do pracy w ochronie należy wykonać?

Praca w ochronie wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Wykwalifikowany ochroniarz posiada dużo większe uprawnienia niż przeciętny pracownik. Musi podejmować szybkie decyzje w sytuacjach wymagających interwencji i mieć większą tolerancję na stres. To warunkuje jakie badania do pracy w ochronie trzeba wykonać.

Badania psychologiczne dla pracowników ochrony

wizyta - Mediprawko

Ze względu na specyfikę pracy badania psychologiczne dla pracowników ochrony są bardzo ważne. Na ich podstawie, uprawniony do tego lekarz, dokonuje analizy i oceny osobowości osoby badanej. Sprawdza dojrzałość emocjonalną i społeczną oraz odporność na stres. Przeprowadzane są również badania psychotechniczne dla pracowników ochrony, które pozwalają określić zdolność logicznego myślenia w wyjątkowych sytuacjach i szybkość reakcji. Na koniec upoważniony psycholog wydaje Pacjentowi pisemną opinię na temat zdolności do pracy.

Badania lekarskie dla pracowników ochrony

Praca ochroniarza nieodłącznie wiąże się z prawidłowym stanem zdrowia. W MediPrawko wykonujemy kompleksowe badania lekarskie dla pracowników ochrony, w czasie których sprawdzane są najważniejsze cechy potrzebne do wykonywania zawodu. Ogólne badanie lekarskie obejmuje sprawdzenie wzroku, słuchu, układu ruchu oraz układu krążenia. Mogą zostać również zalecone dodatkowe badania specjalistyczne, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Po wszystkim Pacjent otrzymuje od lekarza orzeczenie o zdolności do pracy.

Ważne!

Badania dla pracownika ochrony nie wymagają specjalnego przygotowania, jednak dobrze, abyś był wyspany, wypoczęty i najedzony. Dzięki temu łatwiej będzie Ci się skupić, a badanie odbędzie się sprawnie i przedstawi faktyczny stan zdrowia.

Badania dla pracowników ochrony w MediPrawko

Zapewne zastanawiasz się, jak wyglądają badania na kwalifikowanego pracownika ochrony. W pierwszej kolejności odbywa się spotkanie z psychologiem. Pacjent wypełnia kilka kwestionariuszy oraz rozmawia z lekarzem. Dzięki temu lekarz dokonuje oceny stanu psychicznego Pacjenta.

Drugim etapem, składającym się na badania psychologiczne dla pracowników ochrony jest zbadanie sprawności psychomotorycznej. Za pomocą specjalnej aparatury sprawdzane są przede wszystkim refleks oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa, które są niezbędne w pracy ochroniarza.

Na koniec przeprowadzane są ogólne badania lekarskie dla pracowników ochrony, takie jak badanie wzroku, słuchu, mierzenie ciśnienia i proste ćwiczenia ruchowe. Całość kończy się wydaniem orzeczenia o zdolności lub przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu.

Ile są ważne badania na kwalifikowanego pracownika ochrony?

Badania dla pracowników ochrony należy powtarzać co 3 lata. Dodatkowo co 5 lat każdy ochroniarz posiadający uprawnienia musi przejść kurs doskonalący umiejętności.

Okres ważności badań zmienia się w przypadku niezdolności do pracy w wyniku choroby, która trwa dłużej niż 6 miesięcy. Należy przy tym pamiętać, że jeśli ochroniarz zatrudniony jest na podstawie stosunku pracy, kontrolne badania psychotechniczne dla pracowników ochrony podlegają przepisom Kodeksu Pracy. W takim wypadku należy je wykonać, jeśli choroba trwa dłużej niż 30 dni (nawet jeśli jest to okres krótszy niż pół roku).

Badania lekarskie dla pracowników ochrony – kto może skorzystać z naszych usług?

W MediPrawko wykonujemy badania wstępne, kontrolne oraz okresowe. Zatem w naszej przychodni badania może wykonać osoba, która dopiero ubiega się o licencję, jak również wykonująca już zawód. Wiąże się z tym kwestia tego, kto płaci za badania pracownika ochrony.

W przypadku osób ubiegających się o licencję, badania dla pracowników ochrony przeprowadzane są na wniosek Pacjenta i on ponosi koszt z tym związany. W przypadku osoby, która znajduje się już na liście kwalifikowanych pracowników ochrony, wniosek wystawia pracodawca lub właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji. Odnosi się to tak samo do badań okresowych, jak i kontrolnych po długotrwałej chorobie. Wtedy opłata leży po stronie osoby, która kieruje pracownika ochrony na badania.

Musisz wykonać badania dla pracownika ochrony? Przyjdź do MediPrawko! U nas przejdziesz badanie szybko i w miłej atmosferze.