Medycyna pracy pracowników i uczniów

W standardzie usług poradni MediPrawko we Wrocławiu znajduje się medycyna pracy dla firm, nauczycieli i uczniów. Pacjentów przyjmujemy od poniedziałku do soboty. Wizytę można umówić telefonicznie lub mailowo.

Medycyna pracy dla firm i oświaty – MediPrawko

Przychodnia MediPrawko świadczy usługi, które określa szeroko pojęta medycyna pracy dla firm i oświaty. W ich zakres wchodzą badania dla pracowników biurowych, badania medycyny pracy dla nauczycieli i uczniów oraz badania dla wszystkich osób, których zawód wiąże się z pracą przy komputerze.

W naszej przychodni przyjmuje dr Katarzyna Kielska-Maraszek, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewnia Pacjentom nie tylko profesjonalne podejście, ale także miłą atmosferę. Badania medycyny pracy dla studentów, nauczycieli oraz dla pracowników biurowych obejmują profilaktykę, określoną przepisami prawa, na każdym etapie zatrudnienia i kształcenia.

Potrzebna jest Ci medycyna pracy dla nauczycieli, uczniów lub pracowników biurowych? Odwiedź MediPrawko i zapewnij sobie sprawne badanie bez kolejek.

Medycyna pracy – badania dla nauczycieli w MediPrawko

Zawód nauczyciela to niezwykle wymagająca profesja. Bardzo dużo pracuje głosem, sprawdzając prace uczniów, wytęża wzrok i często prowadzi lekcje lub wykłady na stojąco. Dlatego badania, jakich wymaga medycyna pracy dla nauczyciela, poza badaniami ogólnymi zaleca konsultacje specjalistyczne.

W MediPrawko lekarz medycyny pracy dla nauczycieli przeprowadza badania laryngologiczne, okulistyczne oraz sprawdza układ ruchu. W razie potrzeby może również zlecić wizytę u kardiologa lub foniatry. To jakie badania do pracy w szkole trzeba wykonać, warunkuje stanowisko. Trochę inne czynniki będą wiązały się z nauką polskiego, a inne z chemią lub wychowaniem fizycznym. Każdy z nich powinien zostać wymieniony na skierowaniu od pracodawcy.

Medycyna pracy dla uczniów i studentów Wrocław

wizyta - Mediprawko

Odbywając praktyczną naukę zawodu, uczeń ma kontakt z czynnikami, które spotka w późniejszej pracy zawodowej. Dlatego lekarz medycyny pracy dla uczniów przeprowadza podobne badania, jak dla zwykłych pracowników. W MediPrawko wykonujemy profesjonalne badania, które uwzględniają ocenę potencjalnych zagrożeń zdrowia, występujących w miejscu praktyk, studiów lub kursów zawodowych.

Kto kieruje ucznia na badania lekarskie?

Na pytanie: czy praktykant musi mieć badania lekarskie, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, do jakiej profesji się przygotowuje. Generalnie badania medycyny pracy dla uczniów i studentów wykonywane są na wniosek placówki dydaktycznej. Jeśli praktyczna nauka zawodu stanowi część planu zajęć i odbywa się w szkole, takie badanie powinno odbyć się przed rozpoczęciem nauki, ponieważ kandydat musi przedstawić zaświadczenie dla ucznia. Medycyna pracy MediPrawko posiada wszelkie uprawnienia do wydania takiego zaświadczenia.

Jeśli praktyczna nauka zawodu odbywa się poza placówką dydaktyczną, podmiot przyjmujący na praktyki nie ma obowiązku kierować praktykanta na badania. Gwarantują to przepisy, którym podlega medycyna pracy dla uczniów. Niemniej jednak umowa o praktyczną naukę zawodu między placówką dydaktyczną a podmiotem organizującym praktyki może przewidywać taki obowiązek.

Czy na badania lekarskie do szkoły trzeba iść z rodzicami?

Przepisy prawne, jakim podlega medycyna pracy dla uczniów i studentów, określają jasno, że jeśli osoba skierowana na badania nie ma ukończonych 18 lat, musi zgłosić się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym. W przypadku, gdy nieletni nie posiada takiej osoby lub kontakt z nią jest utrudniony, lekarz medycyny pracy dla uczniów może wykonać badanie po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Medycyna pracy dla pracowników biurowych w MediPrawko

W naszej poradni wykonujemy wszelkie badania lekarskie dla pracowników biurowych. Mimo iż praca biurowa określana jest jako mało szkodliwa dla zdrowia, wiąże się z czynnikami, które mogą mu zaszkodzić. W MediPrawko medycyna pracy dla firm obejmuje kompleksowe badania. W przyjaznej atmosferze i dogodnym dla Pacjenta terminie wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Badania dla pracowników biurowych – zakres usług MediPrawko

W naszej poradni decyzję o tym, jakie badania do pracy przy komputerze trzeba wykonać, podejmuje lekarz. Każdego Pacjenta traktujemy indywidualnie i zakres badań dostosowujemy do stanowiska, na jakim pracuje. Oczywiście medycyna pracy dla pracowników biurowych obejmuje ogólne badania, jednak ze względu na specyfikę zawodu szczególnie sprawdzane są:

  • wzrok – badanie okulistyczne musi przejść każda osoba, która spędza przy monitorze więcej niż 4 godziny. Oceniana jest ostrość wzroku, zdolność ruchu gałek ocznych oraz aparat ochronny oka;

  • układ ruchu – stała pozycja siedząca obciąża szczególnie kręgosłup oraz kończyny górne. W czasie badania pracowników biurowych lekarz sprawdza palpacyjnie, czy Pacjent nie posiada zwyrodnień lub skrzywień oraz ogólną sprawność ruchową;

  • układ krążenia – przede wszystkim sprawdzane jest ciśnienie oraz poziom cholesterolu. Celem tego badania jest sprawdzenie, czy u Pacjenta nie występują wady związane ze stresem.

W zależności od wyników przeprowadzonych badań lekarz może dodatkowo skierować Pacjenta do specjalisty (ortopedy, neurologa, kardiologa itp.) jeśli uzna, że jest to konieczne.

Kiedy lekarz medycyny pracy może nie dopuścić do pracy?

Odmowa orzeczenia o zdolności do pracy zależy od stanu zdrowia Pacjenta. Jeśli w czasie badania lekarz medycyny pracy zauważy nieprawidłowości lub wyniki badań okażą się niepokojące, może wydać orzeczenie o przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu. Zdarzają się również sytuacje, kiedy lekarz medycyny pracy może nie dopuścić do pracy ze względu na szczególny stan zdrowia, jak choroba lub ciąża.

Zapraszamy do poradni MediPrawko we Wrocławiu. U nas wykonasz badania sprawnie, rzetelnie i w miłej atmosferze.